');
Safiri-Store - ręcznie robione akcesoria z Kenii
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

Zwrot Produktu

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony w Safiri Store produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami, tj.: Safiri Store ul. Dymińska 2 m.110 01-519 Warszawa.
 2. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
 3. W terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, w przypadku zwrotu Produktu zgodnego z przedmiotem zakupu oraz zapisów ust. 2 powyżej, Safiri Store zwróci należność za zwrócone Produkty za pomocą tej samej metody płatności, która została wybrana podczas dokonywania zamówienia.

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Ze względu na ręczny oraz rzemieślniczy charakter produkcji poszczególnych Produktów, Safiri Store na stronach Sklepu internetowego szczegółowo opisze stan techniczny każdego Produktu w przypadku jego zakwalifikowania jako produkt II gatunku, w tym jego ewentualne wady nie mające wpływu na jego normalne użytkowanie oraz funkcjonalność.
 3. Safiri Store jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Safiri Store towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, za wyjątkiem wad opisanych zgodnie z ust. 2 powyżej. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na adresy: Safiri Store ul. Dymińska 2 m.110, 01-519 Warszawa lub kontakt@safiri-store.pl albo przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, jeśli został udostępnionego przez Safiri Store.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku
  z wadą towaru.
 7. Safiri Store ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Safiri Store dopuszcza następujące formy rozwiązania uznanych reklamacji:
  1. naprawę Produktu / usunięcie wady,
  2. w przypadku braku możliwości dokonania ww. czynności Safiri Store proponuje jedno lub kilka z poniższych rozwiązań:
   1. wymiana Produktu na nowy, wolne od wad,
   2. obniżenie ceny,
   3. zwrot środków za reklamowany Produkt
 9. Jeżeli w ramach procedury reklamacyjnej Safiri Store nie ma możliwości zweryfikowania podstawy złożonej reklamacji, Klient zobowiązany jest do odesłania zareklamowanych Towarów na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy nie występują podstawy do uznania reklamacji zakupionych Produktów, przekazanych Safiri Store na podstawie ust. 8 powyżej, Safiri Store odeśle ww. Produkt Klientowi na jego koszt, a w przypadku braku akceptacji poniesienia takiego kosztu, Klientowi przysługuje prawo osobistego odbioru towaru pod adresem wskazanym w § 3 niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl